Pismenost za gledališče

Spremljajte napovedi strokovnih izobraževanj in srečanj ter poglobite svoje znanje o gledališču. V okviru projekta se redno izvajajo usposabljanja za strokovne delavce iz vzgoje, izobraževanja in kulture z namenom obojestranskega strokovnega izpopolnjevanja.

Na predavanjih, delavnicah in srečanjih lahko udeleženci spoznajo različne gledališke tehnike in kulturnovzgojne pristope, pridobijo nove kompetence na področju uprizoritvenih umetnosti in pedagogike ter izmenjajo znanja in izkušnje.