Pismenost za gledališče

Spremljajte napovedi strokovnih izobraževanj, konferenc in srečanj ter poglobite svoje znanje o gledališču. Profesionalni ustvarjalci in gledališke ustanove redno izvajajo usposabljanja za strokovne delavce iz vzgoje, izobraževanja in kulture z namenom obojestranskega strokovnega izpopolnjevanja.

Na predavanjih, delavnicah in srečanjih lahko udeleženci spoznajo različne gledališke tehnike in kulturnovzgojne pristope, pridobijo nove kompetence na področju uprizoritvenih umetnosti in gledališke pedagogike ter izmenjajo znanja in izkušnje.

Prebrskajte tudi našo zbirko strokovnih gradiv z gledališkega področja, ki vam bo lahko v pomoč in navdih pri vašem delu.