Poti h gledališki pedagogiki

, ,
Poti h gledališki pedagogiki, 21. 6. 2017, Foto: arhiv SLOGI

V sredo, 21. junija 2017, se je ob 9. uri v dvorani v 1. nadstropju Slovenskega gledališkega inštituta (SLOGI) pričelo strokovno izobraževanje Poti h gledališki pedagogiki, ki je bilo namenjeno strokovnim delavcem iz vzgojno-izobraževalnih zavodov, visokošolskih zavodov in kulturnih ustanov ter študentom.

Gostujoča diplomirana igralka in študentka gledališke pedagogike Denitsa Stoyanova iz Berlina je zbrane udeležence različnih strok seznanila z vsebinami in potekom svojega študija gledališke pedagogike na zavodu interkulturellaktiv. Skupaj smo iskali odgovor na vprašanje, kaj sploh je gledališka pedagogika, spoznali ključne kompetence ter različne izobraževalne poti in karierne možnosti za ta poklic. Dopoldanski, predavateljski del je bil prežet z interaktivnimi vajami, kot je značilno za performativno predavanje. Udeleženci so vmesne aktivnosti zelo pozitivno sprejeli.

Triurna popoldanska delavnica je potekala v Gledališču Glej. Začeli smo z ogrevalnimi in sprostitvenimi vajami ob glasbi, preden smo razmišljali o kritičnem glasu, ki se skriva v nas. Sledila je vaja, pri kateri naj bi ta kritični glas izklopili in v eni minuti na list papirja zapisali to, kar nam pride na misel. Nastala besedila smo lahko obdržali zase, če so bila preveč zasebna, nekateri prostovoljci pa so zapise svojih misli delili z drugimi. Iz posameznih »zgodb« smo zbirali vsebine in teme, ki smo jih slišali. Ta zbirka lahko služi kot osnova za nadaljnje gledališko, improvizacijsko delo. Toda Denitsa je tokrat šla po drugi poti ter udeležence razdelila v pet skupin z različnimi nalogami. Tako je morala ena skupina na osnovi ene izmed zgodb napisati dialog, druga je sestavila pesem, tretja je zgodbo predstavila iz različnih vidikov, četrta skupina je zapisala nasprotje zgodbe in peta je morala izbrano vsebino plesno-gibalno izražati.

Intenzivnemu delu v skupinah in predstavitvi rezultatov je sledil zaključni pogovor z vprašanji in mnenji udeležencev, ki so na celodnevnem izobraževanju imeli možnost pridobiti kar nekaj novih vtisov, znanj in izkušenj na področju gledališke pedagogike.

Strokovno izobraževanje je bilo izvedeno v okviru programskega sklopa Eden drug’mu ogenj dajmo projekta Gleda(l)išče. Naložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.