Eden drug’mu ogenj dajmo: prvo strokovno srečanje partnerskih kulturnih ustanov

Mi smo gledališče_LOGO

Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) je v sredo, 1. marca 2017, povabil partnerske kulturne ustanove projekta na strokovno srečanje in izmenjavo izkušenj z namenom, da se seznanijo s programi in projekti kulturno-umetnostne vzgoje sorodnih ustanov, si izmenjajo dobre prakse in iščejo možnosti za prihodnje sodelovanje.

Ob 10. uri se je v dvorani SLOGI zbralo 11 strokovnih delavcev in ustvarjalcev gledališkega področja, ki jim je Mojca Jan Zoran, direktorica SLOGI, predstavila cilje, vsebine in potek petletnega kulturnovzgojnega projekta Gleda(l)išče ter odgovorila na vprašanja glede partnerstva in možnosti aktivnega sodelovanja.

Po krajšem odmoru so sledile moderirane predstavitve posameznih ustanov o aktualnih projektih in primerih dobre prakse kulturno-umetnostne vzgoje na gledališkem področju. Poudarek ni bil na gledališki produkciji za mlado občinstvo, temveč na spremljevalnih programih, ki otrokom, mladim in strokovnim delavcem posredujejo znanje o gledališču, dramatiki in uprizoritveni praksi oziroma ki na kreativen in profesionalen način uporabljajo tehnike gledališča za učenje in poučevanje.

V pogovorih se je izkazalo, da strokovni delavci kulturnih ustanov projekte in kulturnovzgojne programe znotraj matične, gledališke stroke le površno poznajo. Prisotni so priložnost za poglobljeno spoznavanje dejavnosti sorodnih ustanov, izmenjavo izkušenj in diskusijo zelo dobro sprejeli in si podobna strokovna srečanja želijo tudi v prihodnje.

Strokovno srečanje je bilo izvedeno v okviru programskega sklopa Eden drug’mu ogenj dajmo nacionalnega projekta Gleda(l)išče. Naložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.