Pedagoški programi

Predstavljamo izbor kakovostnih programov kulturno-umetnostne vzgoje na gledališkem področju, ki niso neposredno vezani na gledališke predstave, njihov namen pa je povečati vedenje in znanje o gledališču oziroma na ustvarjalen in profesionalen način uporabljati tehnike gledališča za učenje in poučevanje. Kulturnovzgojno ponudbo je prav tako izbrala in ocenila strokovna komisija.