Mi smo gledališče: Kulturni bazar 2017 v Ljubljani

, ,
Kulturni bazar 2017, Foto: arhiv SLOGI

Na Kulturnem bazarju se vsakoletno predstavijo kulturne ustanove s svojimi primeri dobre prakse, programi in projekti na področju kulturno-umetnostne vzgoje. Projekt Gleda(l)išče, ki ga koordinira Slovenski gledališki inštitut (SLOGI), se je predstavil tako na razstavnem prostoru kot tudi v programu strokovnega usposabljanja.

Letošnja osrednja tema bazarja je bilo kreativno partnerstvo, kar so odsevale tudi ponudbe gledališkega področja. Za obiskovalce Kulturnega bazarja, strokovne delavce iz vzgojno-izobraževalnih zavodov in kulture, smo v okviru projekta Gleda(l)išče izvedli naslednje programe:

Mi smo gledališče, predstavitev profesionalnih ustanov in ustvarjalcev s področja gledališča

V živahnem ritmu in na raznovrstne načine so si sledili odlomki gledaliških predstav ter kratke predstavitve vladnih in nevladnih gledaliških producentov in umetnikov z namenom, da gledalci spoznajo dejavnosti in novosti v programih sodelujočih. Sodelovalo je 16 ustanov in ustvarjalcev iz vse Slovenije, njihove predstavitve je moderirala Mojca Jan Zoran, direktorica SLOGI, dogodek pa si je ogledalo več kot 51 obiskovalcev.

Eden drug’mu ogenj dajmo, delavnica kreativnega partnerstva

Igralka Mojca Funkl je skupaj s Sandro Jenko, koordinatorko projekta Gleda(l)išče, izvedla delavnico z elementi gledališke pedagogike in improvizacije. Poudarek je bil na vajah in igrah, ki z gledališkimi tehnikami spodbujajo komunikacijo, zaupanje, spoštovanje, sposobnost reševanja konfliktov in druge socialne kompetence, ki so ključne za uspešno kreativno partnerstvo. Sodelovalo je 19 udeležencev.

Sodelovanje s kulturnimi ustanovami kot možnost razvoja inovativnih učnih okolij, predstavitev partnerskih projektov kulturno-umetnostne vzgoje

V organizaciji Ministrstva za kulturo Republike Slovenije se je predstavilo šest kulturnovzgojnih projektov na gledališkem in filmskem področju, ki so bili izbrani v okviru operacije Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture (JR ESS RIUO 2016–2021). Projekt Gleda(l)išče je predstavila koordinatorka Sandra Jenko. Dogodka se je udeležilo 80 poslušalcev.

Predstavitve in delavnice na Kulturnem bazarju 2017 so bile izvedene v okviru projekta Gleda(l)išče. Naložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.