IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto zlatapalicica.si za katerega skrbi Slovenski gledališki inštitut.

Stopnja skladnosti

Ocenjujemo, da je spletišče zlatapalicica.si dostopno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Ne glede na izjemo v zakonu, poskušamo oblikovati tudi vse ostale vsebine tako, da bi bile v čim večji meri dostopne za vse. Tega pa ne moremo v celoti zagotoviti zaradi izjem navedenih pod poglavjem »Nedostopna vsebina«.

Dostopna vsebina

Spletišče zlatapalicica.si je zgrajeno na platformi WordPress.

Pri objavljanju vsebin na spletišču poskušamo čim bolj slediti smernicam Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Na kakšen način je omogočeno zaznavanje predstavljene vsebine (zaznavanje)?
• Slikam je dodano alternativno besedilo.
• Velikost besedila se v brskalniku lahko spreminja brez izgube informacij in strukture (ctrl+plus, ctrl+minus).
• Razmerje kontrasta med besedilom in ozadjem je najmanj 4,5:1.

Kakšne so možnosti upravljanja uporabniškega vmesnika (operabilnost)?
• Vse funkcionalnosti so dostopne s tipkovnico.
• Vsebine niso časovno omejene.
• Izogibamo se vsebinam, ki povzročajo napade.
• Vsebine so organizirane v menijih.
• Omogočen je preskok vseh menijev do glavne vsebine.
• Vsebina je strukturirana z uporabo označenih naslovov.
• Uporabljamo logična imena povezav.

Je vsebina in način dela z uporabniškim vmesnikom razumljiva za uporabnike (razumljivost)?
• Besedilo je berljivo in razumljivo.
• Izogibamo se kompleksnim besedilom.
• Uporaba navigacije je konsistentna in se ne spreminja med stranmi.

Je do vsebine možno dostopati na različnih napravah (robustnost)?
• Uporabniki lahko vsebine pregledujejo na različnih napravah (računalnik, tablica, pametni telefon).
• Uporabniki lahko vsebine pregledujejo v različnih brskalnikih (na primer Google Chrome, Safari, Firefox).
• Uporabniki lahko vsebine pregledujejo s pomočjo podporne tehnologije (povečevalnik zaslonske slike, bralnik zaslonske slike).

Z vtičnikom oz. orodjem za dostopnost na spletni strani omogočamo izbiro večje pisave, barvnih kontrastov, svetlega ozadja, uporabo berljive pisave in podčrtavanje povezav. Orodje se nahaja v zgornjem denem kotu spletne strani. Orodje omogoča:
• možnost nastavitve velikosti besedila,
• možnost nastavitve kontrasta: visoki kontrast, negativni konktrast, črno-beli kontrast ali svetlo ozadje,
• možnost nastavitve pisave,
• označevanje povezav.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Zaradi nesorazmernega bremena so na spletišču tudi vsebine, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev dostopnosti:
• Vsi videoposnetki niso opremljeni s podnapisi.
• Videoposnetki niso opremljeni z avdio-deskripcijo.
• Nekateri elementi nimajo vpisanega optimalnega alternativnega opisa.

Podnapisi, avdio-deskripcija in opisi niso avtomatični, ureditev ali revizija bi predstavljala nesorazmerno breme. Osnovne informacije o dogodkih, povezanih z videoposnetki in vsebinami, so objavljene na spletišču zlatapalicica.si v dostopni obliki

Obvestilo o domnevno nedostopnih vsebinah in/ali zaprosilo za informacije o nedostopnih vsebinah nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Naslov: Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 241 58 00
Elektronska pošta: slogi@slogi.si

Odgovor bomo posredovali v 8 (osmih) dneh po prejemu pisnega obvestila oziroma prošnje uporabnika. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo Inšpektoratu za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo Republike Slovenije
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
T: 01 555 58 48
E: gp.irsid@gov.si

Priprava izjave o dostopnosti

Datum objave Izjave o dostopnosti: 19. 4. 2023, na podlagi samoocene.
Zadnja posodobitev Izjave o dostopnosti: 1. 6. 2023