Jubilejni, deseti Kulturni bazar v Ljubljani

, , ,

V četrtek, 5. aprila 2018, je bilo v Cankarjevem domu v Ljubljani ponovno pisano, pestro in živahno kulturno dogajanje. Na jubilejnem, desetem Kulturnem bazarju v Ljubljani je bilo organiziranih več kot šestdeset dogodkov za strokovne delavce iz vzgoje, izobraževanja in kulture ter za organizirane skupine otrok in mladih. Program strokovnega usposabljanja se je letos še posebno posvečal Evropskemu letu kulturne dediščine, Cankarjevemu letu ter medgeneracijskemu povezovanju na področju kulture.

Tudi gledališko področje, ki ga koordinira Slovenski gledališki inštitut, se je predstavilo tako na razstavnem prostoru kot v izobraževalnem in spremljevalnem programu. Strokovni delavci so se lahko med drugim udeležili naslednjih dogodkov:

Slovenski gledališki inštitut je pod naslovom Zlata paličica: Predstava pod drobnogledom predstavil svoj projekt Gleda(l)išče, spletno platformo Zlato paličico ter z njo povezani program Predstava pod drobnogledom. Po krajšem uvodu sta Sandra Jenko in Larisa Javernik udeležence spodbudili k aktivnemu sodelovanju in preizkušanju vaj, ki so jih gledališki ustvarjalci izvajali z otroki in mladimi za pripravo na ogled gledaliških predstav.

V skupnem programu Mi smo gledališče so tudi tokrat vladne in nevladne gledališke ustanove predstavile svoje dejavnosti in novosti na področjih kulturno-umetnostne vzgoje in gledališke produkcije za otroke in mladino. Ustvarjalci in umetniki so udeležence simbolno povabili na skodelico kave ter jim ponudili degustacijo predstav, programov in projektov.

Na predstavitveni delavnici Ustvarjalno poučevanje dramatike – Cankar v stripu smo spoznali pristope po konceptu programa PreDRAMI se! projekta Gleda(l)išče. Sandra Jenko je udeležencem predstavila možnosti, kako mladim na zanimiv in ustvarjalen način približati dramatiko, v tem primeru Cankarjevo. Skupaj z Damijanom Stepančičem, ilustratorjem stripa Hlapci ko angeli omagajo, smo analizirali likovno interpretacijo drame. Nazadnje pa je igralec Rok Kravanja udeležence spodbudil k ustvarjanju zamrznjenih prizorov in aktivni refleksiji ključnih tem v Hlapcih.

Poleg tega sta se predstavila nacionalna kulturnovzgojna projekta Prvi prizor (SNG Maribor) s programom Μήδεια in Igrišče za gledališče 2.0 (Bunker Ljubljana) s programom Šola v kulturi. Spremljevalni program za otroke in mladino pa so sooblikovali Lutkovno gledališče Ljubljana z delavnico Martin Krpan in 70 let Lutkovnega gledališča Ljubljana, Lutkovno gledališče Maribor z delavnico Senčno gledališče Skodelica kave, Gledališče Ane Monro z uličnim dogodkom ter Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana z vodstvom.

Predstavitve in delavnice na Kulturnem bazarju 2018, ki so bile izvedene v okviru projekta Gleda(l)išče, sta sofinancirala Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.