Z gledališčem nad fiziko v Slovenskem gledališkem inštitutu

,
Z gledališčem nad fiziko, Foto: arhiv SLOGI

V soboto 24. in nedeljo 25. marca 2018 je hrvaški gledališki ustvarjalec Zvonimir Peranić v Slovenskem gledališkem inštitutu izvedel dvodnevno strokovno izobraževanje za gledališke pedagoge, mentorje gledaliških skupin in druge pedagoške delavce, zlasti naravoslovnih predmetov.

Udeležilo se je 12 strokovnih delavcev različnih profilov in z različnim predznanjem fizike. Izvajalec delavnice je v obliki dinamičnih pogovorov in sledečih praktičnih poskusih sodelujočim razložil izbrane osnove, teorije in zakone fizike, med drugim Newtonove zakone, Brownovo gibanje, Gaussovo krivuljo, teoriji relativnosti in kaosa.

Z gledališkimi vajami so udeleženci aktivno preizkusili determinizem, entropijo, reverzibilne in ireverzibilne procese, deterministični kaos, silo, gravitacijo in frekvenco. Sprehajali smo se po prostoru, definirali začetne, končne in vmesne točke, se držali svojih poti in srečevali druge udeležence. Spreminjali smo majhne faktorje v utečenem sistemu ter opazovali posledice. V parih in skupinah smo iskali svoja težišča, preizkušali gravitacijo in frekvenco. Spoznali smo metode za ustvarjalno in izkustveno poučevanje fizike, ki bodo uporabne za otroke, najstnike, študente in odrasle.

Izobraževanje je organiziral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v sodelovanju s projektom Gleda(l)išče v okviru programske enote Eden drug’mu ogenj dajmo. Naložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.