Po sledeh gledališke zgodovine

,
Šola in muzeji, Foto: arhiv EDUCA

Zavod EDUCA Izobraževanje je v sodelovanju z Zavodom za šolstvo Republike Slovenije in Skupnostjo muzejev Slovenije organiziral nacionalni strokovni posvet Šola in muzeji, namenjen teoriji in praksi muzejske pedagogike, ki je potekal 26. in 27. maja 2017 v Mariboru.

Program posveta je poleg plenarnih predavanj, ki so področje muzejske pedagogike osvetlili iz teoretskega vidika, predvideval tudi predstavitve primerov dobre prakse s strani muzejskih kustosov ter drugih strokovnih delavcev iz vzgoje in kulture, in sicer po naslednjih tematskih sklopih: Sodobni muzejskopedagoški pristopi, Učni načrti in muzeji, Muzeji in identiteta ter Medpredmetno povezovanje.

Slednjo temo je izbrala Sandra Jenko, koordinatorka projekta Gleda(l)išče, za svoj strokovni prispevek o projektu in možnostih medpodročnega sodelovanja, ki jih tudi v okviru projekta raziskujemo in razvijamo. V obliki predstavitvene delavnice z naslovom Po sledeh gledališke zgodovine je udeležencem na interaktiven način približala različne vire in nosilce informacij o gledališki preteklosti ter jim predstavila možne ustvarjalne načine uporabe zgodovinskega gradiva v muzeju in pri pouku. Preberite celoten prispevek.

Predstavitev je bila izvedena v okviru projekta Gleda(l)išče. Naložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.