Gleda(l)išče_LOGO

Gleda(l)išče je bil petletni (2016–2021) nacionalni kulturnovzgojni projekt, ki je temeljil na kreativnem partnerstvu vzgojno-izobraževalnih zavodov s kulturnimi ustanovami in ustvarjalci na gledališkem področju. Projekt je v formalno učno okolje vpeljal neformalne, kreativne pristope za povečanje znanja o gledališču, uprizoritvenem procesu, dramatiki in dediščini gledališča.