Gleda(l)išče_LOGO

Gleda(l)išče je petletni (2016–2021) nacionalni kulturnovzgojni projekt, ki temelji na kreativnem partnerstvu vzgojno-izobraževalnih zavodov s kulturnimi ustanovami in ustvarjalci na gledališkem področju. Projekt v formalno učno okolje vpeljuje neformalne, kreativne pristope za povečanje znanja o gledališču, uprizoritvenem procesu, dramatiki in dediščini gledališča.