Mi smo gledališče

Slovenija ima bogato kulturno krajino vladnih in nevladnih, profesionalnih ustanov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki skrbijo za kakovostno gledališko, umetniško izkušnjo otrok, mladih in odraslih. Raziskujte seznam in obiščite spletne strani ustanov, spoznajte njihove dejavnosti in kulturnovzgojne programe ter odkrijte možnosti za prihodnja sodelovanja.