Predstavitev platforme Zlata paličica, 2. 10. 2017

,

V ponedeljek, 2. 10. 2017, se je ob 12. uri v preddverju Velikega odra Lutkovnega gledališča Ljubljana (LGL) javnosti premierno predstavila platforma Zlata paličica, prva obširna referenčna baza za iskanje in spoznavanje kakovostnih gledaliških predstav za otroke in mladino, ki se uprizarjajo na repertoarjih profesionalnih slovenskih gledališč. Vsebino in idejno zasnovo platforme sta predstavili mag. Mojca Jan Zoran, direktorica Slovenskega gledališkega inštituta (SLOGI) ter mag. Sandra Jenko, kustosinja pedagoginja. Uvodoma je udeležence predstavitve nagovoril minister za kulturo Anton Peršak. Predstavitvi, ki je potekala v okviru 17. festivala uprizoritvenih umetnosti za otroke in mlade Zlata paličica, so prisostvovali tudi Uroš Korenčan, direktor LGL, in nacionalni koordinatorki za kulturno-umetnostno vzgojo Nataša Bucik, Ministrstvo za kulturo, in Nada Požar Matijašič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Platforma Zlata paličica je del nacionalnega projekta kulturno-umetnostne vzgoje Gleda(l)išče, ki ga  v obdobju 2016–2021 izvaja SLOGI, ki je nacionalni koordinator kulturno-umetnostne vzgoje za gledališko področje. Ideja za njen nastanek se je porodila v sodelovanju SLOGI in LGL tekom festivala Zlata paličica 2015, pobudo zanjo pa so podali tudi nekateri pedagoški delavci, ki so izrazili željo po spletnem katalogu s kvalitetnimi vsebinami za otroke in mladino. Kot je poudarila direktorica SLOGI mag. Mojca Jan Zoran, je cilj projekta sestaviti in sproti posodabljati zbirko kakovostne gledališke produkcije z vidika teatrologije, pedagogike in razvojne psihologije, ki bo povečala gledališko pismenost in ustvarjalnost mladih ter spodbudila kreativno partnerstvo med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in gledališkimi ustvarjalci. V skladu s tem je bila ustanovljena tričlanska strokovna komisija, ki ustvarja nabor priporočljivih predstav za odraščajočo publiko. Sestavljajo jo Nika Arhar, teatrologinja, kritičarka in moderatorka, mag. Martina Peštaj, razvojna psihologinja in urednica otroškega mladinskega programa na Televiziji Slovenija, ter Adriana Gaberščik, profesorica razrednega pouka.

Po besedah ministra za kulturo Antona Peršaka je gledališka umetnost v dobi digitalnih medijev še posebej dragocena, saj se dogaja v živo in omogoča fizičen stik med gledalci in izvajalci. Tako je pri mladih, ki večinoma komunicirajo preko posrednikov, nujno spodbujanje zanimanja za gledališče, in spletna platforma je za takšno publiko nedvomno privlačno orodje, je povedal Peršak.

Mag. Sandra Jenko, koordinatorka projekta Gleda(l)išče, je predstavila vsebino platforme, ki jo poleg predstav sestavlja še sklop pedagoških in izobraževalnih dogodkov, ki niso neposredno vezani na predstave. Rubrika pedagoški programi predstavlja delavnice za otroke in mladino, ki spodbujajo raziskovanje gledališkega medija. Pismenost za gledališče obsega poročila in vabila na seminarje s področja gledališča za strokovne delavce iz vzgoje in izobraževanja, ki so del programa Eden drug’mu ogenj dajmo. V rubriki kreativno partnerstvo obiskovalec lahko pridobi podatke o gledaliških ustanovah. Partnerska agora je namenjena posameznim gledališkim ustvarjalcem, ki želijo vzpostaviti sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi zavodi. Izkušnje uspešnega sodelovanja so predstavljene v rubriki primeri dobre prakse.

Za promocijo in boljše spoznavanje platforme med vzgojitelji in učitelji iz vse Slovenije se bodo v okviru nacionalnega projekta Gleda(l)išče izvajali izobraževalni moduli za strokovne delavce in programi za učence in dijake. Zlasti program Predstava pod drobnogledom je namenjen aktivnemu spoznavanju platforme Zlata paličica: v dialogu z gledališkim ustvarjalcem pripravlja pedagoški delavec učence na obisk gledališke predstave, ki so si jo predhodno izbrali iz kataloga kakovostnih gledaliških predstav platforme. Ogled odrskega dogodka vključuje tudi spoznavanje gledališkega zaodrja, po predstavi sledi skupna refleksija doživetij pri pouku. Cilj programa je učitelje ozavestiti o pomembnosti ustreznega izbora kakovostne predstave ter jim nakazati možnosti za ustvarjalno vključevanje gledališkega obiska v pouk.

Projekt Gleda(l)išče, ki v kreativnem partnerstvu združuje skoraj vsa profesionalna vladna in nevladna slovenska gledališča ter več kot dvajset osnovnih in srednjih šol, spremljajo tudi pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem. Predstavitev platforme bo tako kmalu sledila v posameznih vzgojno-izobraževalnih zavodih, na pedagoških fakultetah in na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT). Ker se platforma želi vzpostavljati kot živahno srečališče za mlade, se nenehno pripravljajo nove vsebine, strokovna komisija pa si sproti ogleduje gledališko produkcijo in dopolnjuje katalog predstav. Direktorica SLOGI mag. Mojca Jan Zoran zagotavlja, da se bo projekt nadaljeval tudi po letu 2021.