IMPRESUM

Produkcija: Slovenski gledališki inštitut (SLOGI), Mestni trg 17, 1000 Ljubljana
Odgovorna urednica: Sandra Jenko, sandra.jenko@slogi.si

Avtorica logotipa: Nina Šturm

Izdelava in oblikovanje spletne strani: RES REI d.o.o. 

ISSN: 2591-0477

Napotke in pojasnila za uporabo spletnega mesta in objavljenih podatkov preverite v rubriki »Pogoji uporabe spletnih strani«.

Delovanje spletnega mesta Zlata paličica sta omogočila Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. SLOGI je bil v obdobju 2016-2021 izvajalec kulturnovzgojnega projekta Gleda(l)išče. Operacija se je izvajala v okviru programa Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture (JR ESS RIUO 2016–2021) ter je bila sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za kulturo RS. Osnovni modul projekta je bila platforma Zlata paličica, ki je celostno spletno okolje, katerega sestavni del so priporočene kakovostne gledališke predstave za otroke in mladino ter priporočene KUV vsebine na področju gledališča. Platforma aktivno spodbuja partnerstvo med vzgojno-izobraževalnimi zavodi (VIZ) in ustvarjalci ter omogoča sistematično in kontinuirano spoznavanje kakovostne gledališke produkcije za otroke in mladino.

Predstavljena vsebina v nobenem pogledu ne odraža stališča Evropske komisije. Informacije so zbrane iz različnih virov, preverjene in uredniško prirejene za objavo. SLOGI ne odgovarja za morebitna odstopanja glede na druge vire.

Ljubljana 2017, Copyright ©SLOGI