POGOJI UPORABE SPLETNIH STRANI

Splošne določbe

Spletno mesto (zlatapalicica.si) in z njim povezane vsebine so last Slovenskega gledališkega inštituta, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana, matična številka: 5985854000 (v nadaljevanju: SLOGI), ko gre za vsebine in vizualno gradivo o predstavah in pedagoško gradivo, ki jih je od njih prejel SLOGI. Termine in možnosti gostovanja je potrebno preveriti pri posamičnih producentih.

Uporabo spletne strani (brskanje, odpiranje povezav, branje vsebine in podobno) in uporabo spletnih aplikacij (spletno brskanje po oglasih v okviru aplikacij, oddajanje podatkov v aplikacije, uporaba podatkov iz oglasov in podobno) štejemo kot soglasje obiskovalca spletne strani, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe. Če se kot obiskovalec spletnih strani s temi splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da spletnih strani ne uporabljate.

SLOGI si pridružuje pravico, da te splošne pogoje kadarkoli in brez predhodne najave spremeni, tako da novo različico objavi na spletni strani.

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto in vse njegove posamezne dele, kot so razdelki, podstrani ali aplikacije na spletnih straneh, če za posamezen del izrecno ni določeno drugače.

Vsebine spletnega mesta in omejitev odgovornosti pri uporabi spletnega mesta

Informacije o projektu Gleda(l)išče in druge vsebine, objavljene na spletni strani (v nadaljevanju vsebine), so nastale z najboljšim namenom informiranja in zagotavljanja koristnih in uporabnih vsebin za obiskovalce spletnega mesta. Uporabniki uporabljajo objavljene vsebine na lastno odgovornost.

SLOGI skuša na spletnih straneh po svojih najboljših močeh zagotavljati točnost in pravilnost podatkov, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti glede točnosti in pravilnosti na spletnih straneh objavljenih ali preko obvestil (e-novice) posredovanih informacij in vsebin, ne prevzema odgovornosti zaradi spremembe ali izbrisa že objavljenih informacij ali vsebin in ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi obiskovalcu spletnih strani ali prejemniku obvestil nastala zaradi uporabe ali nemožnosti uporabe tam objavljenih informacij in drugih vsebin. SLOGI prav tako ne odgovarja za poškodbe računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletnih straneh in jih uporabljati (vključno s poškodbami, ki jih povzročijo virusi).

Na spletnem mestu so objavljene tudi povezave, ki kažejo na spletne strani drugih oseb. Na delovanje teh strani in njihovo vsebino SLOGI ne more vplivati in ne sprejema nikakršne odgovornosti za točnost teh informacij in vsebin.

SLOGI si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletnih straneh na kakršenkoli način in brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice takih sprememb.

Spletno mesto in z njim povezane vsebine se smejo uporabljati le v nekomercialne namene in ob upoštevanju avtorskih pravic v skladu z zakonom in temi splošnimi pogoji uporabe.

Avtorske pravice

Vse vsebine, grafični in drugi elementi na spletnih straneh so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Če pri posamezni vsebini na spletnih straneh ni navedeno drugače, je vsebine spletnih strani dovoljeno prosto reproducirati in distribuirati v elektronski obliki ali dajati na voljo javnosti, vse izključno za nepridobitne (nekomercialne) namene in pod pogojem, da se ne spreminjajo, ne predelujejo in da se navede vir v obliki aktivne povezave z imenom »Zlata paličica/SLOGI«, ki kaže na spletno mesto zlatapalicica.si. Uporabo vsebin in vizualnega gradiva pri predstavah in pedagoških programih, katerih izvajalec ni SLOGI, je potrebno preveriti pri posamičnih producentih oziroma izvajalcih.

Primer navedbe vira s spletnega mesta zlatapalicica.si:
»Vir: »Zlata paličica/SLOGI«

Varstvo osebnih podatkov

SLOGI spoštuje in varuje vašo zasebnost. Ko brskate po spletnem mestu zlatapalicica.si, ste anonimni, osebnih podatkov ne zbiramo. Za namene statistike si SLOGI pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika.

Pri nekaterih razdelkih našega spletnega mesta nam boste zaradi korespondence in prejemanja elektronskih novic zaupali svoje osebne podatke. SLOGI jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke varoval kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Podatkov, ki nam jih posredujete, ne bomo razkrili tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bomo uporabili zgolj v namen, s katerim ste nam jih posredovali.

Spletno mesto zlatapalicica.si gostuje na Arnesovih strežnikih.

E-novice

S prijavo na e-novice se uporabnik strinja, da se njegov e-poštni naslov shrani in uporabi izključno za namene obveščanja. Uporabnik se lahko ob vsakem trenutku nepreklicno odjavi s seznama prejemanja e-novic.

Baza predstav, pedagoških programov, partnerjev kreativnega partnerstva »Mi smo gledališče«, »Partnerske agore« in partnerjev v projektu Gleda(l)išče

Baza predstav vsebuje seznam priporočljivih gledaliških predstav za otroke in mladino, ki jih ustvarjajo profesionalne ustanove in ustvarjalci na področju dramskega, lutkovnega, glasbenega in plesnega gledališča po vsej Sloveniji. Baza pedagoških programov vsebuje izbor kakovostnih programov kulturno-umetnostne vzgoje na gledališkem področju, ki niso neposredno vezani na gledališke predstave, njihov namen pa je povečati vedenje in znanje o gledališču oziroma na kreativen in profesionalen način uporabljati tehnike gledališča za učenje in poučevanje. Predstave in kulturno-vzgojno ponudbo je izbrala in ocenila strokovna komisija. Seznam partnerjev kreativnega partnerstva »Mi smo gledališče« zajema seznam ustanov in primere dobre prakse kreativnega partnerstva pri poučevanju o gledališču, uprizoritvenem procesu, dramatiki in dediščini gledališča ter raziskujte seznam profesionalnih gledaliških ustanov. »Partnerska agora« predstavlja seznam kulturnih ustanov, ustvarjalcev, posameznikov, ki želijo sodelovati s šolami pri kulturno-vzgojnih projektih na gledališkem področju. Seznam partnerjev v projektu Gleda(l)išče obsega seznam partnerskih kulturnih ustanov, vzgojno-izobraževalnih zavodov in visokošolskih zavodov. Lastnik baz je SLOGI, kontaktne informacije pa posredujejo producenti, izvajalci oziroma posamična vključena ustanova. Uporaba kontaktnih informacij je dovoljena v skladu s pogoji uporabe vsebin spletnega mesta zlatapalicica.si.

Piškotki

Spletno mesto uporablja besedilne datoteke (t. i. »piškotke), ki jih shrani v naprave, s katerimi uporabniki interneta dostopajo do spletnega mesta in ki so namenjene prepoznavanju teh naprav. Spletna stran uporablja piškotke z namenom zbiranja podatkov o njegovi uporabi za izboljšanje uporabniške izkušnje. Več o piškotkih.

Kontaktni podatki

Če ste odkrili napako ali drugo pomanjkljivost na spletni strani, nam to prosim sporočite na sandra.jenko@slogi.si. Na ta naslov nam lahko sporočite tudi svoje zahteve za umik vaših osebnih podatkov s spletnih strani, kar zajema tudi slikovni ali video posnetek, na katerem se posameznik pojavi. SLOGI bo v tem primeru osebne podatke nemudoma umaknil s spletnih strani, ne odgovarja pa za objavo teh podatkov ali posnetkov na drugih strežnikih, kjer jih objavijo druge osebe.

Na istem naslovu smo vam na voljo tudi za druge informacije in morebitna pooblastila v zvezi z avtorskimi pravicami.