Kreativno partnerstvo

Spodbujamo sodelovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov s profesionalnimi gledališkimi ustanovami in ustvarjalci z namenom, da skupaj razvijejo inovativne metode in ustvarjalne pristope za kulturno-umetnostno vzgojo in gledališko opismenjevanje mladih.