Predstave na festivalu Bobri pod drobnogledom

Na jubilejnem 10. ljubljanskem festivalu kulturno-umetnostne vzgoje Bobri so si otroci in mladi med 21. 1. in 8. 2. 2018 lahko ogledali več kot 40 gledaliških, plesnih, glasbenih in filmskih predstav ter se udeležili raznovrstnih delavnic in drugih dogodkov v znamenju poezije – letošnje osrednje teme Bobrov.

V okviru projekta Gleda(l)išče smo za tri izbrane predstave iz kataloga kakovostnih uprizoritev platforme Zlata paličica izvedli spremljevalni program Predstava pod drobnogledom pod mentorstvom profesionalnih gledaliških ustvarjalcev. Vsaka izvedba je sestavljena iz treh enot: priprava na obisk gledališča, ogled predstave ter refleksija.

Patrizia Jurinčič Finžgar je z učenci Osnovne šole Riharda Jakopiča na ustvarjalen način raziskovala teme iz uprizoritve Romeo in Julija (Zavod Margareta Schwarzwald) ter jim izkustveno približala veščine igralca. Na Osnovni šoli Zalog je Jelena Sitar Cvetko z učenci preizkusila tehnike senčnega gledališča, ki se uporabljajo v uprizoritvi Virginija volk (Lutkovno gledališče Ljubljana), ter sočasno obravnavala temi žalost in depresija. Maja Šorli in Lena Hribar pa sta učencem Osnovne šole Kolezija s praktičnimi vajami predstavili  izrazna sredstva uprizoritvenih umetnosti ter jih za pripravo na uprizoritev Neli ni več (Lutkovno gledališče Ljubljana) uvedli v svet glasbenega gledališča.

Tako refleksije kot povratne informacije sodelujočih izvajalcev in učiteljev so dokazale pozitivne učinke ustrezne priprave učencev, saj so ti zelo aktivno spremljali predstave, bili pozorni tudi na detajle ter v pogovorih z ustvarjalci kazali veliko zanimanja. “Igra jim je bila všeč in upoštevali so igralkine izrečene besede, da so soustvarjalci v živo igrane igre ter da tudi s svojim obnašanjem in spremljanjem dogajanja na odru soprispevajo k temu, ali je posamezna predstava uspešna ali ne.” (mag. Mojca Honzak, OŠ Riharda Jakopiča)

Vse skupaj je bila izjemna izkušnja. Otroci so prek lastne izkušnje spoznali nekaj novega, se poskusili v vlogah, kot jih običajno ne vidijo, in razmišljali smo o temi, ki se ji običajno izognemo.” (Darja Cekin, OŠ Zalog)