Strokovna komisija

Katalog kakovostnih gledaliških predstav in pedagoških programov za otroke in mladino nastaja po izboru tričlanske strokovne komisije, sestavljene iz teatrologa, razvojnega psihologa in pedagoga.

Proces selekcije predstav praviloma poteka v dveh fazah. Teatrolog opravi prvi izbor kakovostnih gledaliških predstav z uprizoritvenega vidika. Na podlagi tega pa izbrane predstave ocenita s stališča svojih strok še razvojni psiholog in pedagog.

Strokovno komisijo platforme Zlata paličica so od leta 2017 do 2022 sestavljali Nika Arhar, Martina Peštaj in Adriana Gaberščik. V gledališki sezoni 2022/23 je začela delovati nova komisija v sestavi: