Projekt Gleda(l)išče na konferenci gledališke pedagogike

, ,
Konferenca za gledališko pedagogiko 2018_logo

Med 18. in 20. oktobrom 2018 je pod naslovom Radovednost in ustvarjalnost v izobraževanju v Lutkovnem gledališču Ljubljana potekala 7. mednarodna konferenca gledališke pedagogike, katere so se udeležili strokovni delavci iz vzgoje, izobraževanja in kulture.

V tridnevnem programu so organizatorji, Društvo ustvarjalcev Taka Tuka in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, udeležencem nudili predavanja strokovnjakov iz tujine, Kari Mijaaland Heggstad, Andy Kempe, Katrine Heggstad in Chang Chandruang Janaprakal, ki so predstavili svoj pogled na spodbujanje radovednosti in ustvarjalnosti zlasti z metodo procesne drame (oz. drama in education), številne referate udeležencev in raznovrstne strokovno vodene delavnice. Program se je v četrtek in petek zaključil z ogledom predstav Martin Krpan in Vihar v glavi Lutkovnega gledališča Ljubljana.

V petek, 19. oktobra, je v dopoldanskem delu potekalo strokovno omizje Gledališka pedagogika v izobraževanju, ki ga je vodila Gaja Višnar (Društvo Taka Tuka). Na vprašanja, kako gledališko pedagogiko definiramo v Sloveniji, kako jo na različnih področjih uporabljamo ter kako bi lahko njeno uporabo v prihodnje še razvijali in spodbujali, so svoje razmišljanje in izkušnje delili Matjaž Šmalc (Javni sklad RS za kulturne dejavnosti), Sandra Jenko (Slovenski gledališki inštitut), Urša Strehar Benčina (Pionirski dom), Mojca Planinc (OŠ Franceta Bevka), Valentina Korbar (Društvo Taka Tuka), Vladimir Pirc (Zavod RS za šolstvo), Nataša Bucik (Ministrstvo za kulturo RS) in Nada Požar Matijašič (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS).

Projekt Gleda(l)išče se je udeležencem konference podrobneje predstavil z delavnico Ustvarjalno poučevanje dramatike v izvedbi Sandre Jenko in Veronike Hane Grubič. Na dramskih primerih sta strokovnim delavcem iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol predstavili pristope po vzoru programa PreDRAMI se! za analizo dramskih likov, zgodovinskega konteksta, vsebine drame in čustvene krivulje ter nakazali možnosti interdisciplinarne in medpredmetne uporabe metod gledališke pedagogike.

Aktivno sodelovanje na konferenci je potekalo v okviru programa Eden drug’mu ogenj dajmo projekta Gleda(l)išče. Naložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.