Pismenost za gledališče: prvo strokovno srečanje s partnerskimi šolami

, ,
Pismenost za gledališče, 9. 5. 2017, Foto:arhiv SLOGI

Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) je v torek, 9. maja 2017, organiziral celodnevno spoznavno srečanje in strokovno usposabljanje za partnerske vzgojno-izobraževalne zavode projekta Gleda(l)išče iz vse Slovenije. Program je bil razdeljen na tri sklope.

V dvorani v 1. nadstropju SLOGI se je ob 9. uri zbralo 33 strokovnih delavcev iz 22 osnovnih in srednjih šol ter trije strokovni delavci iz visokošolskih zavodov in kulture. Mojca Jan Zoran, direktorica SLOGI, je udeležence pozdravila in jih seznanila s pomembnostjo povezovanja in sodelovanja pri kulturno-umetnostni vzgoji na področju gledališča. Sledila je predstavitev ciljev, vsebin in poteka projekta Gleda(l)išče, s poudarkom na spletni platformi kakovostnih gledaliških predstav za otroke in mladino ter na programih kulturno-umetnostne vzgoje, ki jih bodo vzgojno-izobraževalni zavodi med projektom razvijali in izvajali v kreativnem partnerstvu s kulturnimi ustanovami in ustvarjalci. Predstavitev je izvedla Sandra Jenko, koordinatorka projekta, ki je skupaj z Mojco Jan Zoran odgovorila na vsa vprašanja udeležencev.

Sledil je sklop strokovnih izobraževanj Pismenost za gledališče, ki je udeležencem približal predvsem zgodovino in dediščino gledališča na Slovenskem. V dveh skupinah so ciklično med 10.30 in 14.00 obiskali naslednja vodstva in delavnice:

  • Gledališki sprehod po Ljubljani, strokovno vodstvo po poti nekdanje kapucinske procesije: Sandra Jenko je udeležence popeljala po Stari Ljubljani, kjer so lahko zgodovino gledališča 17., 18. in 19. stoletja spoznali v sodobnem urbanem okolju. Obiskali so mesta, kjer so jezuiti nekoč uprizarjali šolske igre, kjer so igrale potujoče gledališke skupine, kjer je stalo prvo stalno gledališče v Ljubljani in druga pomembna prizorišča gledališke preteklosti.
  • O poteh k »najlepši iznajdbi človeškega duha« na Slovenskem. Mejniki v razvoju Dramatičnega društva v Ljubljani, strokovno vodstvo po razstavi: Avtor občasne razstave, Štefan Vevar, je udeležencem predstavil gledališko zgodovino na Slovenskem 19. in zgodnjega 20. stoletja. Pred 150 leti je bilo namreč ustanovljeno Dramatično društvo v Ljubljani, kar je pomenilo začetek slovenskega profesionalnega gledališkega ustvarjanja. Udeleženci so spoznali pomembne mejnike prvih petdeset let delovanja društva.
  • Hoja po gledališču, strokovno voden obisk zaodrja in gledališka delavnica: Gledališka pedagoginja Špela Šinigoj je udeležence sprejela v SNG Drama Ljubljana in jih na kratko popeljala po hiši. Sledila je praktična gledališka delavnica z igralko, ki je udeležencem predstavila dihalne in govorne vaje.

Zaključek celodnevnega dogodka je bilo srečanje s sodelujočimi gledališkimi ustanovami in ustvarjalci pod naslovom Kreativno partnerstvo. Na vabilo se je odzvalo 12 predstavnikov partnerskih kulturnih ustanov, ki so v moderiranem pogovoru udeležencem predstavili svoje dejavnosti na področju kulturno-umetnostne vzgoje. Partnersko srečanje je zaokrožila živahna debata o možnih oblikah sodelovanja ter o izkušnjah, željah in pričakovanjih tako šol kot gledališč.

Strokovno izobraževanje je bilo izvedeno v okviru programskega sklopa Eden drug’mu ogenj dajmo projekta Gleda(l)išče. Naložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.