Gledališče na spletišče

,
Gledališče na spletišče, foto: KUD Transformator

S pristopi gledališča za družbene spremembe bomo na e-izobraževanju tekom 18 pedagoških ur gradili komunikacijske veščine strpnejših in vključevalnih odnosov, ki preko kritičnega mišljenja vzpostavljajo bolj solidarno družbo.

Ciljna skupina so pedagoški delavci (učitelji_ce osnovnih in srednjih šol), strokovni sodelavci_ke, vodstvo, mladinski delavci_ke, vzgojitelji_ce v vrtcih.

Program temelji na dialoški pedagogiki oz. pedagogiki zatiranih Paula Freira, ki je v tujini sicer že zelo razvita in sprejeta v uradne izobraževalne sisteme in kurikulume, pri nas pa se znotraj institucij še zmeraj razvija ter išče prostor za uporabo. Glavna ideja Freirea je, da izobraževanje vedno poteka vzajemno med učiteljem in učencem ter se ves čas učimo drug od drugega.

Mentorici: Jana Burger in Barbara Polajnar

Urnik izvedbe:

  • 31. 3., 17:00 – 21:00
  • 1. 4., 17:00 – 21:00
  • 2. 4., 9:00 – 15:00

Poleg tega je predvideno še individualno delo doma.

Prijave sprejemamo v sistemu KATIS in po e-pošti na naslov transformator.toslo@gmail.com do 24. 3. 2021.

Cena delavnice je 89,08 € in je v katalogu KATIS ovrednotena z 1 točko.

Več informacij: https://kudtransformator.com/portfolio-item/katis/