Z gledališčem nad učence in dijake, 19. 4. 2022

,
Z gledališčem nad učence in dijake, Gledališče Ane Monro

S praktično delavnico želimo delavce v vzgojno-izobraževalnih ustanovah opremiti s tehnikami in pristopi uličnega gledališča. Pristopi in tehnike, ki jih uporabljamo za sam proces ustvarjanja gledaliških predstav, so lahko izjemno koristne tudi za skupinsko delo in prenos znanja. To sta dve področji, ki ju bomo na delavnici raziskovali in preizkušali. Udeleženci delavnice bodo pridobili znanja, kako s pomočjo gledaliških tehnik zastaviti samo delo pri pouku.

Gledališke tehnike bomo prenesli na področje razvijanja skupinske dinamike in motivacije posameznikov ter na področje prenosa znanja. Uporaba teh pristopov v razredu vzpostavlja sproščeno in ustvarjalno vzdušje; simbolne vloge postanejo otrokov zaveznik, otroci se naučijo izražati na različne načine in – kar je najbolj pomembno – povežejo se znotraj skupine, kar pripomore k temu, da postanejo bolj aktivni in začnejo osvajati tudi druge veščine (komunikacija, empatija, samozavest, sodelovanje z drugimi in izražanje svojega mnenja).

 

Ciljna skupina so pedagoški delavci v osnovnih in srednjih šolah, strokovni, svetovalni in mladinski delavci, knjižničarji, defektologi, terapevti, učitelji podaljšanega bivanja kot tudi vodstveni delavci vzgojno-izobraževalnih ustanov.

Termin: Torek, 19. 4. 2022 od 9h do 17h

Mentorici: Sara Šabec in Polona Prosen (Gledališče Ane Monro)

Kotizacija za delavce VIZ: 26,39 EUR (v katalogu KATIS je program ovrednoten z 0,50 točke); kotizacija za druge udeležence: 50 EUR

Prijave v sistemu KATIS so možne do 7. 4., po tem roku pa na naslovu izobrazevanje.anamonro@gmail.com do zasedbe prostih mest.

Predstavitev: https://www.anamonro.si/steber/z-gledaliscem-nad-ucence-in-dijake/

 Kontakt: Anže Mohorič, 031 865 825, izobrazevanje.anamonro@gmail.com