Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 5, 5000 Nova Gorica

Povezava:
www.sng-ng.si

Email:
info@sng-ng.si

Kontakt:
mag. Barbara Simčič Veličkov, organizacija
organizacija@sng-ng.si
051 634 946; 05 335 22 04

Slovensko narodno gledališče Nova Gorica je naslednik Primorskega dramskega gledališča (1969–2003) in je najmlajše slovensko gledališče z nacionalnim statusom. Ima pomembno vlogo kulturnega žarišča na zahodnem delu države. Ustvarja visokokakovostno umetniško produkcijo, s katero nagovarja širok krog občinstva.