ŠKUC gledališče

ŠKUC gledališče
Stari trg 21, 1000 Ljubljana

Povezava:
www.skuc.si

Email:
skuc@skuc.si

Kontakt:
Jasmina Kožar, programska koordinatorka
info@skuc.org
01 43 03 035

Začetki ŠKUC gledališča segajo v sedemdeseta leta. Ponovno pa je začelo z redno gledališko produkcijo leta 2000. Nabor besedil sloni na uprizarjanju slovenskih praizvedb in krstnih uprizoritev oz. na besedilih, ki tematizirajo vprašanja marginaliziranih družbenih skupin in robnih tem. Letna produkcija obsega do dve predstavi v lastni produkciji ali koprodukciji z drugimi skupinami in gledališkimi hišami.