Zavod Novi Zato. Ptuj

Zavod Novi Zato. Ptuj
Rabelčja vas 15C, 2250 Ptuj

Povezava:
www.sigledal.org

Email:
sigledal@gmail.com

Kontakt:
Samo M. Strelec, ravnatelj
samo.strelec@gmail.com

SiGledal je spletni portal uprizoritvene dejavnosti, katerega poslanstvo je promovirati ustvarjalnost na področju uprizoritvene umetnosti, zainteresirani javnosti ponujati brezplačne in dnevno ažurirane vsebine, namenjene informiranju, izobraževanju in raziskovanju, arhivirati in ohranjati slovensko gledališko dediščino ter zagotavljati njeno spletno dostopnost.