Gledališče Celje

Gledališče Celje
Gledališki trg 5, 3000 Celje

Povezava:
www.slg-ce.si

Kontakt:
Jerneja Volfand, vodja programa
jerneja.volfand@slg-ce.si
03 42 64 214

Lea Toman, vodja uprave
tajnistvo@slg-ce.si
03 42 64 202

Slovensko ljudsko gledališče Celje je profesionalno in repertoarno gledališče. V njem ustvarjajo vrhunski gledališki ustvarjalci, ki vsako sezono pripravijo šest premier, od tega eno za otroke, organizirajo gledališko vzgojo, rojstne dneve za otroke, decembrski direndaj in pogovorne večere za odrasle.