Slovensko mladinsko gledališče

Slovensko mladinsko gledališče
Vilharjeva 11, 1000 Ljubljana

Povezava:
www.mladinsko.com

Email:
info@mladinsko-gl.si

Kontakt:
Tina Malič, strokovna sodelavka
tina.malic@mladinsko-gl.si
01 30 04 917

Helena Grahek, vodja trženja in odnosov z javnostmi
helena.grahek@mladinsko-gl.si
051 360 400; 01 30 04 908

Slovensko mladinsko gledališče je bilo ustanovljeno leta 1955 kot prvo poklicno gledališče za otroke in mladino v Sloveniji. Okoli leta 1980 pa je naredilo nov korak in svoj program, v katerem je povezalo politično kritičnost in provokativnost z inovativnimi uprizoritvenimi postopki in svežimi poetikami, zavestno razširilo in pritegnilo občinstvo vseh starosti.