Z gledališčem snov raziščem, 12./13. in 26./27. januar 2024

,

Strokovno izobraževanje Z GLEDALIŠČEM SNOV RAZIŠČEM – uporaba gledaliških metod in tehnik pri pouku je namenjeno učiteljem OŠ na razredni in predmetni stopnji ter vzgojiteljem v predšolski vzgoji. Osvetlil bo interaktivne učne pristope za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev z različnih predmetnih področij.
Učni pristopi, ki vključujejo metode in tehnike gledališke pedagogike, lahko olajšajo obravnavo, poglabljanje in utrjevanje snovi pri vseh predmetih, od umetniških, družboslovnih pa vse do naravoslovnih.

Prvi dan je namenjen predstavitvi stanja na področju gledališke pedagogike ter gledališkemu opismenjevanju. Sledijo mu trije dnevi praktičnih prikazov vaj in tehnik, ki vam bodo v pomoči pri spoznavanju ali utrjevanju snovi pri različnih predmetih.

Obseg izobraževanja je 20 ur. Udeleženci bodo na koncu delavnice prijeli potrdilo o opravljenem strokovnem izobraževanju.

Kraj izvedbe: Ljubljana (Cepetka, Cankarjeva ulica 5, Ljubljana)

Termini: 12. in 13. januar 2024 in 26. in 27. januar 2024

Mentorice: mag. Sandra Jenko (SLOGI – Slovenski gledališki inštitut), dr. Irina Lešnik Jeras (Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem), Veronika Gaber Korbar in Katarina Picelj (TAKA TUKA)

Cena: 32,50 € (KATIS) / 65,00 € (IZVEN)

Rok prijave: 5. januar 2024, oz. do zapolnitve mest

Prijava: v sistemu KATIS ali preko e-prijavnice

Več informacij: Jan Pirnat, jan.pirnat@jskd.si

Podrobnejši program in urnik izobraževanja