Improkluzija – metode improvizacijskega gledališča za šole

,
Improkluzija, foto: Erik Contreras Mencinger

Izobraževanje na področju improvizacijskega gledališča za zaposlene v vzgoji in izobraževanju

V katalogu KATIS v šolskem letu 2023/24 v Društvu IMPRO ponujajo 24 urno izobraževanje Improkluzija – metode improvizacijskega gledališča za šole.

Udeleženci se na treh enodnevnih delavnicah spoznajo z osnovnimi metodami improvizacijskega gledališča in pod vodstvom mentorjev raziskujejo, kako lahko v različnih situacijah te vključijo v učni proces. Izobraževanje vodijo izkušeni gledališki pedagogi in improvizatorji. Delavnice so primerne za vse strokovne delavce v VIZ, predhodno poznavanje impro gledališča ni potrebno.

Izobraževanje je razdeljeno v tri enodnevne sklope, ki bodo potekali ob sobotah.

Termini izobraževanj: 11. november 2023, 20. januar 2024 in 20. april 2024

Cena za zaposlene v VIZ: 81,32 EUR; polna cena: 162,64 EUR

Prijavite se lahko preko sistema KATIS, na vašo željo pa lahko posamezen modul izvedemo tudi na vaši šoli v terminu po dogovoru. Udeleženci v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive pridobijo 1,5 točke.

Več informacij najdete na spletni strani https://www.drustvoimpro.si/drugi-projekti/improkluzija.

Za podrobnosti ali prilagoditve nas lahko kontaktirate na: info@drustvoimpro.si / 040 610 193

Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO je osrednja organizacija improvizacijskega gledališča v Sloveniji, tako na področju razvoja in izvedbe uprizoritvenih praks impro gledališča kot tudi pedagoških metod, ki izhajajo iz te gledališke smeri. Prepoznani smo kot ena najpomembnejših organizacij na področju gledališke kulturno-umetnostne vzgoje za otroke in mladino. O tem pričajo nazivi dobrih praks in državno priznanje v mladinskem sektorju.