Igre za sodelovanje in inkluzijo, 4. in 5. junija 2022

,

Vabljene, vabljeni na delavnico gledališke pedagogike, na kateri bomo preizkušali igre in vaje za inkluzivnost v skupini ter za spodbujanje sodelovanja, solidarnosti, razumevanja in prijateljstva. Reflektirali bomo relacije med posamezniki z razumevanjem privilegijev, kulturnih razlik in sistemskih situacij zatiranja.

Delavnico toplo priporočamo za delo v ranljivih skupinah oz. v skupinah z manj družbenimi privilegiji.

Subvencioniran program profesionalnega usposabljanja Katis (ki prinaša 1 točko) bo potekalo v soboto, 4. junija, in nedeljo, 5. junija 2022, v Ljubljani (oba dneva 9.00-16.00).

Izvajalki: Jana Burger, komunikologinja, gledališka pedagoginja in mentorica nenasilne komunikacije, ter Metka Bahlen, andragoginja, gledališka pedagoginja in mentorica v mladinskem sektorju

Cena delavnice za VIZ: 64,89 Eur

Cena za izven: 129,78 Eur

Prijave preko sistema KATIS ali pišite Jani na e-naslovu anajregrub@gmail.com.