Bazična gledališka igra preko telesa, govora, improvizacije in imaginacije

Vid Klemenc, samozaposlen v kulturi, igralec