Od (natipkanih) besed h (gledališkim) dejanjem

Samo M. Strelec, režiser