Gledališka pedagogika za ustvarjalno razreševanje konfliktov

,
Gledališka pedagogika 2022, foto: Zavod Bob

Preizkusite moč gledališča na 24-urnem izkustvenem usposabljanju. Namenjeno je strokovnim delavkam_cem v vrtcih in šolah ter drugih organizacijah, ki želite, da bi v razredih in drugih skupinah vzpostavili pristne medosebne odnose ter gojili razumevanje in solidarnost.

Usposabljanje je v katalogu KATIS ovrednoteno z 1,5 točke!

Urnik:

petek, 4. 3. 2022: 17.00-20.00,

sobota, 5. 3. 2022: 9.00-17.00,

nedelja, 6. 3. 2022: 9.00-16.00.

Gledališke tehnike, ki jih boste spoznale_i in izkusile_i, so uporabne na mnogih ravneh:

 • za gradnjo sodelovalne skupnosti in vzpostavljanje varnega socialnega okolja, zaupanja in kakovostnih medsebojnih odnosov;
 • pri prebujanju telesa in glasu kot orodij za izražanje, spoznavanje svojega notranjega sveta in sveta okoli sebe ter razvijanje
  posameznikove avtonomije;
 • kot orodje za tvorno in ustvarjalno reševanje sporov ter razvijanje izražanja in medsebojnega poslušanja.

Črpamo iz metodologije gledališča zatiranih, ki jo je oblikoval in utemeljil brazilski režiser, igralec in aktivist Augusto Boal:

 • Gledališče zatiranih – igre za igralke_ce in ne-igralke_ce: sistem iger in specifičnih tehnik, ki so namenjene razvoju skupnosti. Skozi
  vodeni proces se pri izvajanju iger učimo novih ravnanj, jih preizkušamo, raziskujemo.
 • Slikovno gledališče: serija tehnik, v katerih udeleženke_ci brez govora in besed, temveč zgolj z uporabo telesa in prostora izrazijo
  svoja čustva in izkušnje.
 • Estetika gledališča zatiranih: proces raziskovanja poteka preko pisanja pesmi, pisem, osebnih refleksij, ki jih nato upodobimo na
  raznolike načine (s slikanjem, fotografiranjem, preko giba, glasbe, skulptur ipd.).
 • Časopisno gledališče: uporablja različne pristope preizpraševanja, preoblikovanja in spreminjanja pisnega materiala, z namenom, da izrazimo vsebine, ki jih obravnavamo.
 • Forumsko gledališče: tehnika, v kateri odigramo kratek prizor z jasno prikazano osebo, ki je zatirana, in osebo, ki zatira. Gledalke_ci imajo možnost, da na situacijo aktivno vplivajo z vstopom v prizor v vlogi protagonistke_a. Tako kolektivno reflektirajo represijo in skozi celoten proces postajajo zreli za delovanje v resničnih situacijah.

Izvajalki: Metka Bahlen Okoli in Jana Burger.

Kotizacija za udeležence iz VIZ: 69,99 EUR. Ostali udeleženci: 139,97 EUR.

Prijave za udeležence iz VIZ sprejemamo v sistemu KATIS, za ostale po e-pošti na naslov metka@zavod-bob.si. Rok prijave je 21. 2. 2022. Udeleženke_ci boste prejele_i potrdilo o udeležbi z navedbo števila ur in obravnavanih vsebin.

POZOR! Pričakujte nepričakovano …