Gledališče dialoga kot metoda pri delu z mladimi

,
Gledališče dialoga, Pekarna Magdalenske Mreže

Lepo vabljeni na strokovno izobraževanje Gledališče dialoga kot metoda pri delu z mladimi, ki bo potekalo od 21. do 23. avgusta 2023 preko spleta in v živo v Mariboru.

V družbi individualizma in tekmovalnosti smo premalo osredotočeni na solidarnost, razumevanje drugih, na dialog in vključevalnost. Na delavnici bomo raziskovali vprašanja, kako razumeti svoja lastna prepričanja ter prepričanja drugih ljudi ter pri tem širiti strpnost in zmanjševati diskriminacije? Kako vzpostaviti skupinsko so/delovanje in skupinsko povezanost?

3-dnevni seminar v obliki delavnice ponuja konkretne vaje in tehnike gledališke pedagogike in gledališča zatiranih, kjer lahko dialog prenesemo v skupinsko delo in sodelovanje. Namen delavnice je predstaviti gledališče dialoga kot vključujočo in participativno obliko dela z mladimi in z otroki na primerih iz vsakdanjega življenja in deljenja vsakdanjih zgodb, skozi katere raziskujemo izključevalnost in neenakosti v družbi.

Program temelji na dialoški pedagogiki oz. pedagogiki zatiranih. Z razumevanjem dialoškega izobraževanja ter pristopov, ki jih uporabljamo na delavnici, vzpostavljamo prostor za vključevanje in aktivno udeležbo učencev ter poglobljen pristop dela s strani učiteljev. Ves čas delavnice gre za izkustveno učenje, kjer vzpostavljamo varen prostor in odpiramo vprašanja (ki so v realnosti morda tabu) ter skupaj v dialogu iščemo možne odgovore in rešitve.

Seminar bo potekal ob sledečih terminih:

 • ponedeljek, 21. 8. / 16.00-20.30
 • torek, 22. 8. / 16.00-20.30
 • sreda, 23. 8. / 16.00-20.30

Seminar bo potekal online in v živo. Vključeval bo individualno delo, delo v parih in skupinsko delo.

Prijave do 1. 8. 2023 preko sistema KATIS ali na naslovu info@pekarnamm.org.

Kotizacija: 27€

Usposabljanje je v katalogu Katis ovrednoteno z 1 točko. Udeleženke_ci boste prejele_i potrdilo o udeležbi z navedbo števila ur in obravnavanih vsebin.

Izvajalka: Barbara Polajnar

Osrednji cilji delavnice:

 • razvijanje orodij vzpostavljanja dialoga,
 • skupinsko delo,
 • samozavest in javno izražanje,
 • sodelovalni odnosi,
 • aktivno reševanje družbenih vprašanj in
 • kritično vrednotenje.

Na delavnici bomo spoznali in obravnavali:

 • teoretske osnove gledališča zatiranih in gledališke pedagogike,
 • osnovne principe in orodja v gledališču dialoga ter gledališča zatiranih,
 • vaje in igre iz gledališča zatiranih,
 • tehnike slikovnega, časopisnega gledališča ter forumsko-slikovnega gledališče.