V gledališče z 2. triado OŠ. Kakšne so želje in kakšna je ponudba?

Vljudno vabimo na strokovno omizje v sredo, 16. novembra 2022 ob 17. uri

v dvorani Slovenskega gledališkega inštituta (Mestni trg 17, Ljubljana).

Načrtovanje gledališkega obiska z učenci drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole je za učitelje in koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje nemalokrat izziv, saj pogrešajo ponudbo ustreznih predstav za to starostno skupino. Številne produkcije namenjene gledalcem od 6. leta starosti dalje najstnike ne nagovarjajo več, medtem ko so lahko predstave 12/13+ za učence 2. triade prezahtevne.

Ali res obstaja manko profesionalnih gledaliških uprizoritev za 10- in 11-letnike? Je učence 2. in delno še 3. triade dejansko težje nagovoriti kot pa mlajše ali starejše? Je ciljna produkcija za različna starostna in razvojna obdobja res tako pomembna? Zakaj imajo nekatere predstave v katalogu platforme Zlata paličica tako širok starostni razpon? Kako dobro poznajo ustvarjalci svoje občinstvo in vedo, kaj si želijo?

O teh in drugih vprašanjih se bomo na strokovnem omizju pogovarjali z novimi članicami strokovne komisije platforme Zlata paličica: teatrologinja in kritičarka Maša Radi Buh nam bo dala vpogled v raznolikost profesionalne gledališke produkcije za otroke in mladino pri nas, razvojna psihologinja Martina Peštaj bo izpostavila specifike starostnega obdobja 2. triade ter predstavila ugotovitve iz svojih raziskav, profesorica slovenščine Blanka Gombač pa bo poročala o svojih izkušnjah pedagoškega dela s ciljno skupino ter o delu koordinatorke kulturno-umetnostne vzgoje na osnovni šoli. Kot sogovornica se nam bo pridružila gledališka režiserka Maruša Kink, ki bo iz perspektive ustvarjalke z nami delila svoje izkušnje in svoj pogled na pomen starosti ustrezne gledališke produkcije. Pogovor bo vodila Sandra Jenko, urednica spletne platforme Zlata paličica.

Več informacij in prijava na naslovu sandra.jenko@slogi.si

Lepo vabljeni!

Razcufane zgodbe, foto: Jaka Varmuž, arhiv SMG

Slovensko mladinsko gledališče vabi udeležence dogodka na ogled predstave Razcufane zgodbe (7-12 let) v soboto, 19. 11. ob 17.00. Rezervirali so omejeno število brezplačnih vstopnic, zainteresirani se prosim prijavite na info@zlatapalicica.si.