Predstava pod drobnogledom, predstavitvena delavnica, 3. 10. 2017

Romeo in Julija, Foto: Petra Cvelbar

Gledališče je prostor skupnega doživljanja, neformalnega izobraževanja, učenja vrednot, razvijanja čutov in čustev, izkustva in diskusije. Zaradi izvedbe »v živo« poteka vso predstavo komunikacija med ustvarjalci in gledalci, saj gledališče komunicira s pomočjo svojih izraznih sredstev. Pogoj za aktivno in kritično doživljanje odrskega dogajanja je sposobnost branja in razumevanja gledališkega jezika, kar lahko poimenujemo s sintagmo gledališka pismenost.

Nacionalni projekt kulturno-umetnostne vzgoje Gleda(l)išče, katerega nosilec je Slovenski gledališki inštitut (SLOGI), se zavzema za povečanje gledališke pismenosti otrok, mladih in strokovnih delavcev ter razvija model vodenega ogleda gledališke predstave, ki obisk gledališča na inovativen način umesti v učno okolje in z ustvarjalnimi pristopi integrira v pouk.

Program Predstava pod drobnogledom se praviloma izvaja v sodelovanju strokovnega delavca iz vzgojno-izobraževalnega zavoda s profesionalnim gledališkim ustvarjalcem in kulturno ustanovo ter zajema individualno pripravo na obisk gledališča v okviru pouka, ogled predstave iz nabora priporočenih, kakovostnih predstav platforme Zlata paličica ter refleksijo po obisku gledališča.

Na primeru predstave Romeo in Julija, uvrščene v program festivala, bo SLOGI za strokovne delavce v okviru festivala Zlata paličica izvedel modelno, degustacijsko delavnico vodenega ogleda gledališke predstave s pripravo in refleksijo, katere cilj je povečanje gledališke pismenosti. Vstopnice za ogled predstave bo za udeležence izobraževanja rezerviral organizator delavnice.

Delavnico bosta izvedli Sandra Jenko, teatrologinja in kustosinja pedagoginja v Slovenskem gledališkem inštitutu, ter Maruša Kink, režiserka uprizoritve Romeo in Julija. Maruša Kink je pod mentorstvom Jožice Avbelj in Jerneja Lorencija diplomirala iz dramske igre in umetniške besede na ljubljanski AGRFT, trenutno pa zaključuje podiplomski študij režije na isti fakulteti. Za svoje delo na Akademiji je prejela študentsko Severjevo nagrado. Je soustanoviteljica Zavoda Margareta Schwarzwald, v katerem deluje kot umetniški vodja. Predstava Romeo in Julija je njena tretja režija predstave za mladostnike. Njen režijski prvenec Prosto po Prešernu iz leta 2013 in predstavo Veliki pok iz leta 2014 je do danes videlo že več kot 20.000 gledalcev iz vse Slovenije, obe pa sta na festivalu Zlata paličica 2015 prejeli oznako “kakovostna predstava”.

Delavnica bo potekala od 16.00 do 20.00 v Cankarjevem domu (soba M 3 + 4).

Za udeležbo se lahko prijavite do 29. septembra 2017 (oz. do zasedbe prostih mest). Svoje podatke (ime, priimek, ustanova, kontakt) pošljite na naslov sandra.jenko@slogi.si.