Mlado mladinsko

Mlado mladinsko, Umetnost vojne/Umetnost miru, foto: Matej Povše

Izvajalec

Slovensko mladinsko gledališče in KD Pripovedovalski Variete

Sodelujoči

Ana Duša (vodja programa), mentorska ekipa (Ana Duša, Primož Bezjak, Blaž Šef, Damjana Černe, Mitja Vrhovnik Smrekar, Maja Mirković, Gaja Naja Rojec, Damir Leventić, Vito Weis, Janja Majzelj, Matej Recer) ter mladinke in mladinci

Starostna skupina

Časovno obdobje trajanja projekta

od septembra 2020

Regije

Osrednjeslovenska

Kratek opis

Program Mlado Mladinsko, v okviru katerega sta nastali predstavi Svoje usode krojači (20. 2. 2022) in Umetnost vojne/Umetnost miru (20. 1. 2024), je celoletni ustvarjalno-učni proces, namenjen vključevanje mladih v gledališče in javni diskurz. Deluje po načelu vajeništva, v njem pa pripadniki različnih generacij – mladi mladinci in člani avtorske ekipe – v procesu sodelujejo kot enakovredni sogovorniki in soavtorji. Klasično hierarhično razmere učitelj – učenec zamenjuje razmerje mojster – vajenec, v katerem je starejši mlajšemu hkrati mentor in enakovreden soustvarjalec, prenašalec vednosti in enakovreden sogovornik. Bistveni del programa je tudi »ostrenje misli«, vadba v prepoznavanju sočasnega družbenega dogajanja in refleksija o njem, artikulacija lastnega, argumentiranega mnenja glede posamičnih družbenih pojavov in dogodkov ter iskanje načinov za vključevanje tega mnenja v javni diskurz.