Mlado gledališče 2.0

Mlado gledališče 2023

V okviru osrednjega slovenskega gledališkega festivala Borštnikovo srečanje bo med 22. in 24. majem 2023 v Mariboru potekalo že šesto strokovno usposabljanje Mlado gledališče.

Mlado gledališče 2.0 vključuje mlade in hkrati nagovarja njihove odrasle – strokovne delavce v vzgoji, izobraževanju in kulturi, ustvarjalce in umetniške/programske vodje pa tudi druge odgovorne odločevalce.

Programsko osnovo tvori šest kakovostnih umetniških dogodkov raznolikih uprizoritvenih praks s spremljevalnimi vsebinami, tudi z namenom strokovnega pregleda in premisleka o dialoško najučinkovitejših uprizoritvenih sredstvih, zasnovanih z mislijo na razvoj oblik, metod in tehnik (1) vključevanja mladih za razvoj identitete, sebstva in moralne samopodobe, (2) gledališkega opismenjevanja ter (3) trajne gradnje gledaliških občinstev.

Predstavljen bo tudi spletni priročnik s primeri dobrih praks, ki lahko služi kot izhodišče, navdih in podpora pri snovanju dejavnosti razvoja mladih občinstev tako na vsebinski kot organizacijski in komunikacijski ravni.

Obisk festivalskih dogodkov Mladega gledališča je za prijavljene udeležence usposabljanja brezplačna, festival zagotavlja popust pri morebitnih namestitvah, po zaključku usposabljanja pa udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi na usposabljanju v obsegu 16 ur.

Prijavite se lahko preko prijavnega obrazca. Rok za prijavo je 20. april 2023. 

Informacije o sodelovanju in vključevanju otrok in mladih ter o usposabljanju: info@borstnikovo.si