Interaktivno gledališče kot metoda za spodbujanje aktivnega državljanstva, 8.–10. 4. 2022

KUD Ljud, Foto: Luka Dakskobler

Skozi program bodo udeleženci na praktičen način spoznavali tehnike (vaje in igre), ki temeljijo na interaktivnem gledališču. Vsebinsko se aktivnosti programa ukvarjajo s temo aktivnega državljanstva, natančneje z načini spodbujanja posameznikove aktivne udeležbe v skupini, skupnosti, državi in družbi.

Cilj programa je seznanitev in usvojitev interaktivnih gledaliških metod, s pomočjo katerih se pridobiva veščine javnega nastopanja, sproščene komunikacije in empatije ter spodbuja aktivno in odgovorno delovanje v skupnosti. Interaktivne gledališke metode, ki jih bodo udeleženci lahko nadalje uporabljali pri svojem delu z mladimi, spodbujajo h konstruktivnemu in ustvarjalnemu vključevanju v skupnostno, družbeno in politično življenje.

Ciljna skupina so pedagoški delavci v osnovnih in srednjih šolah, drugi strokovni delavci in vodstvo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, mladinski delavci.

Urnik:
Petek, 8. 4.: od 16h do 19h
Sobota, 9. 4.: od 10h do 13h
Nedelja, 10. 4.: od 10h do 13h

Mentorja: Grega Močivnik in Nina Vombergar

Kotizacija: 65,71 EUR (v katalogu KATIS je program ovrednoten z 0,50 točke)

Prijave do 1. 4. 2022 v sistemu KATIS ali na kudljud@gmail.com

Informacije: Grega Močivnik, 031 341 889, kudljud@gmail.com