Improvizacija kot metoda za podporo učnemu načrtu in aktivnosti za razgibavanje razrednih ur

,
Improvizacija 2023

Na izobraževanju bomo spoznale_i metodo gledališke improvizacije in njeno neposredno aplikacijo v šolsko okolje. Predstavile_i bomo, kako lahko na razrednih urah s pomočjo vaj izboljšamo odnose v razredu, pomagamo pri reševanju konfliktov in spoznale_i vaje za cilje, ki so v učnem načrtu opisani kot govorni nastopi, igra vlog, nastop z dramskim monologom, nastop v skupinskem dramskem prizoru, uprizarjanje besedil ter vaje, ki jih lahko vpeljemo za razbijanje frontalnega pouka tudi pri drugih predmetih.

Izobraževanje za strokovne delavke_ce v VIZ bo potekalo v soboto, 22. aprila 2023 od 10. do 18. ure v Ljubljani.

Udeleženci_ke v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive pridobijo 0,5 točke.

PRIJAVA preko sistema KATIS

KOTIZACIJA za udeležence_ke iz VIZ je 24,74 EUR, polna cena za udeleženca_ko je 49,49 EUR.

VEČ INFORMACIJ: Olivija Grafenauer // info@drustvoimpro.si // 040 610 193

Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO je osrednja organizacija improvizacijskega gledališča v Sloveniji, tako na področju razvoja in izvedbe uprizoritvenih praks impro gledališča kot tudi pedagoških metod, ki izhajajo iz te gledališke smeri. Prepoznani smo kot ena najpomembnejših organizacij na področju gledališke kulturno-umetnostne vzgoje za otroke in mladino. O tem pričajo nazivi dobrih praks in državno priznanje v mladinskem sektorju.