Improkluzija: Gradnja skupinske dinamike v razredu ter aktivno vključevanje napak v učni proces

,
Improkluzija: Gradnja skupinske dinamike v razredu ter aktivno vključevanje napak v učni proces

V soboto, 12. septembra 2020, bo v Ljubljani potekalo strokovno usposabljanje Improkluzija: Gradnja skupinske dinamike v razredu ter aktivno vključevanje napak v učni proces, izvajalca Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO, ki je vključeno v katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ( KATIS ) Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Strokovni delavci v VIZ se spoznajo z uporabo metod impro gledališča v kontekstu dela z razredom. Udeleženci se bodo na delavnicah spoznali z osnovnimi metodami improvizacijskega gledališča in spoznali, kako lahko metode vključijo v proces gradnje in vzdrževanja pozitivne dinamike v skupini. Preko impro iger bodo naslovili vprašanje napak in kako na njih odreagirati za zagotavljanje vzpodbudnega učnega okolja. Delavnica je primerna za vse strokovne delavce v VIZ, še posebej pa jo priporočamo razrednikom.

Prijave se sprejema do 8. septembra 2020 v sistemu KATIS.  Kotizacija znaša 36,65 €.

Za več informacij se obrnite na Olivijo Grafenauer, info@drustvoimpro.si, 040 610 193.