IMPROKLUZIJA: Gradnja skupinske dinamike v razredu ter aktivno vključevanje napak v učni proces, 14. 1. 2023

,
Društvo IMPRO, Improkluzija

14. januar 2023, 10:00 – 18:00, Ljubljana
Izobraževanje za strokovne delavce_ke v vzgoji in izobraževanju

Na praktični delavnici se bodo pedagoški_e delavci_ke spoznali_e z uporabo metod improvizacijskega gledališča v kontekstu dela z razredom.
Udeleženci_ke se bodo na delavnicah spoznali_e z osnovnimi metodami improvizacijskega gledališča in spoznali_e, kako lahko te metode vključijo v proces gradnje in vzdrževanja pozitivne dinamike v skupini. Preko impro iger bodo naslovili_e vprašanje napak in kako na njih odreagirati za zagotavljanje vzpodbudnega učnega okolja.
Izobraževanje bo potekalo pod vodstvom izkušenih gledaliških pedagogov_inj in improvizatorjev_k.
Delavnica je primerna za vse strokovne delavce_ke v VIZ, predhodno poznavanje impro gledališča ni potrebno.

Udeleženci_ke v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive pridobijo 0,5 točke.

PRIJAVA: Katalog KATIS do 6. 1. 2023 oz. do zapolnitve mest.
KOTIZACIJA ZA UDELEŽENCA_KO IZ VIZ: 24,74 EUR; polna cena za udeleženca_ko: 49,49 EUR

VEČ INFORMACIJ: Olivija Grafenauer // info@drustvoimpro.si // 040 610 193

Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO je osrednja organizacija improvizacijskega gledališča v Sloveniji, tako na področju razvoja in izvedbe uprizoritvenih praks impro gledališča kot tudi pedagoških metod, ki izhajajo iz te gledališke smeri. Prepoznani smo kot ena najpomembnejših organizacij na področju gledališke kulturno-umetnostne vzgoje za otroke in mladino. O tem pričajo nazivi dobrih praks in državno priznanje v mladinskem sektorju.