Igrišče za gledališče 2.0 – Šola v kulturi

Igrišče za gledališče, Foto: arhiv BUNKER

Izvajalec

Bunker, Ljubljana

Sodelujoči

Učitelji in učenci zadnje triade OŠ, kulturne ustanove, umetniki in drugi kulturni delavci

Starostna skupina

3. triada OŠ

Časovno obdobje trajanja projekta

od začetka leta 2016 do konca leta 2021

Regije

Podravska, Savinjska, Zasavska, Posavska, Osrednjeslovenska, Jugovzhodna Slovenija, Gorenjska, Primorsko-notranjska, Obalno-kraška

Kratek opis

Šola v kulturi je projekt kulturno-umetnostne vzgoje, ki smo ga v Bunkerju razvili po modelu šole v naravi – le da so otroci namesto v naravo in šport potopljeni v urbano okolje in umetnost. Za zdaj Šolo v kulturi izvajamo za učence tretje triade OŠ in učitelje. Tridnevni program je mešanica umetniških dogodkov, obiskov kulturnih institucij, delavnic … predvsem pa ustvarjanja in refleksije vsega doživetega. Otroci skupaj z učitelji in mentorji so nastanjeni v kulturni instituciji (gledališče, literarna hiša), program je strukturiran od jutra do poznega večera in pripravljen za vsako šolo posebej, glede na izražene potrebe in želje, držimo se le nekaj osnovnih pravil:

  • v program so umeščeni samo visokokakovostni umetniški dogodki in vrhunski profesionalni ustvarjalci,
  • program povezujeta dve pedagoginji, ki vsako aktivnost uvedeta in z mladimi vodita refleksijo,
  • kadar so otroci gledalci, jih ne obravnavamo kot skupino otrok, ampak kot običajno občinstvo (sami poiščejo sedeže, ne sedijo v skupini),
  • fokus programa je na uprizoritveni umetnosti in na umetnosti, ki je sicer zapostavljena v kurikulih (strip, grafiti, sodobna glasba, sodobni ples …),
  • šolo v kulturi izvajamo zunaj kraja bivanja otrok in v večjih mestih, saj je poleg umetnosti del programa tudi spoznavanje urbane krajine,
  • običajno umetniške dogodke izberemo iz nabora ponudbe za odrasle, a izberemo predstave/koncerte, ki so primerni tudi za mlade,
  • v tridnevni program je običajno vključeno vsaj eno daljše procesno delo, recimo celodnevna gledališka delavnica,
  • vedno predlagamo, da je skupina otrok heterogena (iz različnih razredov, različnih starosti, enakomerno zastopana spola).

Šolo v kulturi izvajamo še vedno – na željo šol.

Fotografije