Gledališče pod drobnogledom, 7.–16. marec 2023

,
Celovit in kakovosten obisk gledališča, foto: arhiv SLOGI

Tudi v letu 2023 vabita Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) in Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana (SNG Drama) na skupno strokovno izobraževanje gledališkega opismenjevanja, namenjeno vzgojiteljem, učiteljem osnovnih in srednjih šol, učiteljem izbirnih predmetov s področja gledališča, mentorjem gledaliških skupin ter koordinatorjem kulturno-umetnostne vzgoje.

Strokovno izobraževanje v celotnem obsegu 16 ur bo potekalo v štirih popoldanskih terminih ter zajema tudi ogled predstave. Udeleženci se bodo seznanili o pomembnosti ustreznega izbora kakovostne, profesionalne gledališke uprizoritve za določeno starostno skupino, spoznali vzorčni model celovitega gledališkega obiska ter aktivno preizkusili ustvarjalne pristope učinkovite integracije ogleda predstave v pouk. Predstavljene inovativne metode poleg tega spodbujajo sodelovanje, socialno vključevanje, komuniciranje ter izražanje in sprejemanje različnih stališč, kar je uporabno še na drugih področjih pedagoškega dela.

Program predvideva naslednje tematske sklope:

  • 7. 3. od 14.30 do 18.00: Izbor kakovostne predstave ter ustvarjalna priprava na ogled
  • 8. 3. od 14.30 do 18.00: Jeziki gledališča
  • 15. 3. od 15.30 do 20.00: Celovit obisk gledališča
  • 16. 3. od 14.30 do 18.00: Refleksivno poustvarjanje po ogledu predstave

Dejavnosti bodo potekale v prostorih SLOGI (Mestni trg 17) in SNG Drama (Erjavčeva cesta 1).

Predstavitve in delavnice bosta izvedli Sandra Jenko (kustosinja pedagoginja in teatrologinja, SLOGI) in Špela Šinigoj (gledališka pedagoginja, SNG Drama).

Strokovno usposabljanje je vključeno tudi Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (KATIS) Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Udeleženci strokovnega usposabljanja bodo prejeli potrdilo, ki je izdano v skladu z določili Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in ga bodo lahko uveljavljali v vlogi za napredovanje ter je vrednoteno z 1 točko.

Prijava: preko sistema KATIS do 20. 2. 2023 oz. do zapolnitve mest

Kotizacija za prijave preko sistema KATIS: 35 EUR; za zunanje udeležence: 60 EUR

Več informacij: Sandra Jenko, sandra.jenko@slogi.si, 01 241 5818