Gledališče dialoga kot metoda pri delu z mladimi

,

Od petka, 25. septembra 2020, do nedelje, 27. septembra 2020, bo v Mariboru potekalo strokovno usposabljanje Gledališče dialoga kot metoda pri delu z mladimi, izvajalca Pekarna Magdalenske Mreže Maribor, ki je vključeno v katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ( KATIS ) Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Na delavnici bodo udeleženci raziskovali vprašanja, kako razumeti svoja lastna prepričanja ter prepričanja drugih ljudi ter pri tem širiti strpnost in zmanjševati diskriminacije. Delavnica ponuja konkretne vaje in tehnike gledališča za družbene spremembe, kjer lahko dialog prenesemo v skupinsko delo. Namen delavnice je predstaviti gledališče dialoga kot vključujočo in participativno obliko dela z mladimi, kjer na primerih iz vsakdanjega življenja raziskujemo razmerja moči in neenakosti v družbi. 

Program temelji na dialoški pedagogiki oz. pedagogiki zatiranih, ki je v tujini sicer že zelo razvita in sprejeta v uradne izobraževalne sisteme. Gre za medsebojno učenje učenec-učitelj, ki poteka ves čas in je nasprotno “bančnemu” načinu poučevanja, kjer učitelj “vlaga” znanje v učenca. Z razumevanjem dialoškega izobraževanja ter pristopov, ki jih uporabljamo na delavnici, vzpostavljamo prostor za vključevanje in aktivno udeležbo učencev ter poglobljen pristop dela s strani učiteljev. Ves čas delavnice gre za izkustveno učenje, kjer vzpostavljamo varen prostor in odpiramo vprašanja (ki so v realnosti morda tabu) ter skupaj v dialogu iščemo možne odgovore in rešitve.

Prijave se sprejema do 18. septembra 2020 v sistemu KATIS in na naslovu barbara.polajnar@gmail.com. Kotizacija znaša 59,00 €.

Za več informacije se obrnite na Pekarno Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org