Gledališče dialoga kot metoda pri delu z mladimi

,
V januarju 2021 bo v Mariboru potekalo spletno strokovno usposabljanje Gledališče dialoga kot metoda pri delu z mladimi izvajalca Pekarna Magdalenske mreže Maribor, ki je vključeno v katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (KATIS) Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

V družbi individualizma smo premalo osredotočeni na razumevanje drugih, na dialog in vključevalnost. Na delavnici bomo raziskovali vprašanja, kako razumeti svoja lastna prepričanja ter prepričanja drugih ljudi ter pri tem širiti strpnost in zmanjševati diskriminacije. Delavnica ponuja konkretne vaje in tehnike gledališča za družbene spremembe, kjer lahko dialog prenesemo v skupinsko delo. Namen delavnice je predstaviti gledališče dialoga kot vključujočo in participativno obliko dela z mladimi, kjer na primerih iz vsakdanjega življenja raziskujemo razmerja moči in neenakosti v družbi.

Usposabljanje, ki je namenjeno strokovnim delavkam_cem v šolah in drugih organizacijah, bo potekalo v Mariboru preko spleta:

– v petek, 15. 1. 2021 od 17:00 do 20:00,

– v soboto, 16. 1. 2021 od 10:00 do 15:00,

– v nedeljo, 17. 1. 2021 od 10:00 do 15:00,

v obsegu 18 pedagoških ur.

Več informacij o usposabljanju najdete na spletni strani INFOPEKA.

Prijave se sprejema v sistemu KATIS in po e-pošti na naslov barbara.polajnar@gmail.comdo 8. 1. 2021. Kotizacija znaša 50,00 €.