Celovit in kakovosten obisk gledališča, 22. 1.–5. 2. 2020

,
Celovit in kakovosten obisk gledališča, foto: arhiv SLOGI

Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) in Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana (SNG Drama) organizirata v šolskem letu 2019/20 strokovno izobraževanje, namenjeno učiteljem osnovnih in srednjih šol, učiteljem izbirnih predmetov s področja gledališča, mentorjem gledaliških skupin ter koordinatorjem kulturno-umetnostne vzgoje.

Strokovno izobraževanje v celotnem obsegu 16 ur bo potekalo v štirih popoldanskih terminih med 22. januarjem in 5. februarjem 2020 ter zajema tudi ogled gledališke predstave v SNG Drama Ljubljana. Udeleženci se bodo seznanili o pomembnosti ustreznega izbora kakovostne gledališke predstave za določeno starostno skupino, spoznali vzorčni model celovitega gledališkega obiska ter aktivno preizkusili metode in ustvarjalne pristope učinkovite integracije ogleda predstave v pouk.

Program predvideva naslednje tematske sklope:

  • 22. 1. ob 14.30: Izbor kakovostne predstave za otroke in mladino ter ustvarjalna priprava na ogled predstave
  • 29. 1. ob 14.30: Jeziki gledališča
  • 30. 1. ob 15.00: Celovit obisk gledališča
  • 5. 2. ob 14:30: Refleksivno poustvarjanje po ogledu predstave

Strokovno usposabljanje je vključeno tudi v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (KATIS) Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Kotizacija za udeležbo je 42 EUR (vstopnina za predstavo je vključena). Udeleženci strokovnega usposabljanja bodo prejeli potrdilo, ki je izdano v skladu z določili Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in ga bodo lahko uveljavljali v vlogi za napredovanje.

Strokovni delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov se lahko prijavite preko spletnega sistema KATIS. Do zasedbe prostih mest sprejemamo prijave tudi na naslovu sandra.jenko@slogi.si.