Z gledališčem nad učence in dijake, 19. 11. 2022

,
Z gledališčem nad učence in dijake, Gledališče Ane Monro

S praktično delavnico želimo delavce v vzgojno-izobraževalnih ustanovah opremiti s tehnikami in pristopi uličnega gledališča. Pristopi in tehnike, ki jih uporabljamo za sam proces ustvarjanja gledaliških predstav, so lahko izjemno koristne tudi za skupinsko delo in prenos znanja. To sta dve področji, ki ju bomo na delavnici raziskovali in preizkušali. Udeleženci delavnice bodo pridobili znanja, kako s pomočjo gledaliških tehnik zastaviti samo delo pri pouku.

Gledališke tehnike bomo prenesli na področje razvijanja skupinske dinamike in motivacije posameznikov ter na področje prenosa znanja. Uporaba teh pristopov v razredu vzpostavlja sproščeno in ustvarjalno vzdušje; simbolne vloge postanejo otrokov zaveznik, otroci se naučijo izražati na različne načine in – kar je najbolj pomembno – povežejo se znotraj skupine, kar pripomore k temu, da postanejo bolj aktivni in začnejo osvajati tudi druge veščine (komunikacija, empatija, samozavest, sodelovanje z drugimi in izražanje svojega mnenja).

Ciljna skupina so pedagoški delavci v osnovnih in srednjih šolah, strokovni, svetovalni in mladinski delavci, knjižničarji, defektologi, terapevti, učitelji podaljšanega bivanja kot tudi vodstveni delavci vzgojno-izobraževalnih ustanov.

Termin: Sobota, 19. 11. 2022 od 9h do 17h

Mentorici: Sara Šabec in Tea Vidmar (Gledališče Ane Monro)

Kotizacija za strokovne delavce iz VIZ: 26,39 EUR (v katalogu KATIS je program ovrednoten z 0,50 točke)

Kotizacija za ostale: 50 EUR

Prijave preko sistema KATIS so do 11. 11., a v primeru prostih mest odprte tudi po tem roku. Prosim, pišite na izobrazevanje.anamonro@gmail.com

Predstavitev: https://www.anamonro.si/steber/z-gledaliscem-nad-ucence-in-dijake/

 Kontakt: Anže Mohorič, 031 865 825, izobrazevanje.anamonro@gmail.com