KUD Teater za vse

KUD Teater za vse
Nova ulica 1, 4270 Jesenice

Povezava:
www.teaterzavse.si

Kontakt:
Bernarda Gašperčič
bernarda@teaterzavse.si
041 290 740

KUD Teater za vse Jesenice izvaja lutkovne, igrane ter glasbene predstave za otroke in mladino. Nima svoje »hiše«, zato pa gostuje po vsej Slovenij in tudi čez meje. V društvu združuje različne umetnike: igralce, lutkarje, glasbenike, ki z vso resnostjo in z vsem srcem ustvarjajo predstave, ki se otrok dotaknejo ter jih popeljejo v čarobni svet lutk, gledališča.