Pedagogika za gledališčnike

Vabimo vas na strokovno izobraževanje Gledališče v šoli: priložnost in izziv za umetnika, učitelja in učence, ki bo udeležencem nudilo osnove pedagogike za gledališke umetnike in ustvarjalce. Izobraževanje bo potekalo v torek, 20. marca 2018, od 13. do 16. ure v dvorani v 1. nadstropju Slovenskega gledališkega inštituta. Izvajalki sta Jelena Sitar Cvetko in Adriana Gaberščik.

Vaše prijave pričakujemo do 15. marca 2018 na naslov sandra.jenko@slogi.si. Izobraževanje bo izvedeno le v primeru zadostnega števila udeležencev.

Pedagogika ne ve, za kakšen svet pripravlja mlade ljudi, saj se ta z veliko naglico spreminja. Eno je gotovo, vzgaja jih za drugačen svet, kot je ta, v katerem živimo danes. Zato je nujno, da naučimo otroke ustvarjalnega mišljenja kot najboljše popotnice na njihovi življenjski poti. S tem razlogom umetnost dobiva vse vidnejše mesto v sodobni pedagogiki. Učitelji so pri tem zelo pomembni, a vsega dela ne zmorejo sami. V šolo so začeli vabiti umetnike, ki govorijo drug jezik kot učitelji, jezik metafor in simbolov, jezik, ki se ga je potrebno naučiti… Učitelji pri tem potrebujejo pogum, kajti takšno učenje ne ubira uhojenih poti in učitelj ne more imeti vnaprej pripravljenih odgovorov. Včasih ostane celo brez njih. A tisto, kar je pomembno, so prava vprašanja! Tudi umetnik potrebuje pogum, saj vstopa v neznan prostor, kjer gledalec ne ostaja v temi, ampak se z otrokom sreča iz oči v oči. Z otrokom, ki bo ponudil novo iztočnico.

Kadar umetnik, ustvarjalec, načrtuje aktivno sodelovanje z otroki in najstniki, kadar jih obišče v njihovem učnem okolju in vstopi v učni proces, vzpostavi dialog med umetnostjo in šolstvom. Srečanje dveh strokovnjakov, učitelja in umetnika, je za oba priložnost in izziv. Oba v tem pridobita – največ pa učenci.

Jelena Sitar Cvetko je izredna profesorica za gledališče in lutkarstvo na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Deluje kot dramaturginja, lutkovna režiserka, pedagoginja in publicistka. Diplomirala je iz dramaturgije na AGRFT v Ljubljani leta 1990 ter režira v poklicnih in neinstitucionalnih gledališčih po Sloveniji.

Adriana Gaberščik je profesorica razrednega pouka na Osnovni šoli Miška Kranjca v Ljubljani, kjer vodi tudi lutkovni krožek in folklorno skupino. Vsa leta si prizadeva za kakovostno vzgojo in izobrazbo otrok in mladih na področju kulture. Od leta 2017 je tudi članica strokovne komisije platforme Zlata paličica.

Izobraževanje poteka v okviru nacionalnega kulturnovzgojnega projekta Gleda(l)išče v sklopu programa Eden drug’mu ogenj dajmo. Naložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Udeležba je brezplačna.