Gledališče dialoga kot metoda pri delu z mladimi_Janez_Klenovšek

Gledališče dialoga kot metoda pri delu z mladimi. Foto: Janez Klenovšek.